Tag Archives: đại lý dầu nhớt caltex tại Hà Nội

Đại lý dầu nhớt Caltex tại Hà Nội

Giới thiệu đại lý dầu nhớt caltex tại hà Nội Caltex là thương hiệu sản xuất dầu nhớt động cơ có bề dài kinh nghiệm . Caltex ra đời là sự sát nhập của 2 công ty dầu nhớt của Mỹ – Texaco và Scocal. Từ công ty nhỏ , dầu nhớt caltex đã  không […]

call 0908122303